Uttalelsesfrist 5.7.2019

Engenes næringsområde, Ånderkleiva. Høring og offentlig ettersyn.

Formannskapet i Ibestad kommune har i medhold av Plan- og bygningslovens § 12 – 11, i møte den 23.5.2019, sak 45/19, vedtatt å legge utvidet regulering av Engenes næringsområde, Ånderkleiva, ut på høring og offentlig ettersyn.

Revidering av Kystplan Midt- og Sør-Troms

Kystplan II Midt- og Sør-Troms legges ut til høring.

Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy vedtok 24.4.2019 å legge ut plandokumenter til høring. Høringsfristen er satt til 14. juni 2019

Strandrydding med fokus på utilgjengelige områder

Strandrydding 2019!

Tidligere denne måneden ble det klart at Hålogaland Ressursselskap får støtte til å gjennomføre årets Strandryddeuke i regionen! 

Straumskjærvika planområde

Varsel om oppstart av detaljregulering, Straumskjærvika bolig- og hytteområde.

I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 varsles det om igangsetting av privat detaljregulering av eiendom gnr 109 bnr 9, Straumen på Andørja i Ibestad kommune.

Flytting av oppdrettsanlegg - Svartskjær

KUNNGJØRING - OFFENTLIG ETTERSYN

Breivoll industriområde

Varsel om sprengningsarbeider

Kunngjøring egengodkjenning av reguleringsplan: Enkeltsteinen næringsområde

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres at Ibestad kommunestyre i sak 35/2018 vedtok reguleringsplan for Enkeltsteinen næringsområde. Vedtaket er datert 8.11.18.

Varsel om anleggsarbeid

Oppstart Breivoll trinn2

Ottar Bergersen og Sønner AS har nå startet arbeidet med trinn2 på Breivoll industriområde.

Powered by CustomPublish AS