Illustrasjon, akvarell

Søknadsfrist 1.juni 2019

Kulturmidler aktivitetstilskudd 2019

Ibestad kommune skal fordele kulturmidler for 2019 til personer, lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner i form av aktivitetstilskudd. Nye retningslinjer og skjema i år!

Søknadsfrist 1.juni 2018

Kulturmidler aktivitetstilskudd 2018

Ibestad kommune skal fordele kulturmidler for 2018 til personer, lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner i form av aktivitetstilskudd

PÅMINNELSE OM SØKNADSFRISTEN 1. juli 2014

Kulturmidler/aktivitetsstøtte 2014

Powered by CustomPublish AS