Offentlig høring kommuneplanens arealdel

Planutvalget i Ibestad kommune vedtok 26 november 2015 i sak 110/15 å legge ut kommuneplanens arealdel til offentlig høring.

Høringsfristen settes til 2 februar 2016.

Eventuelle merknader/innsgelser sendes til Ibestad kommune, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik. Kommunens postmottak kan også benyttes her, e-postadresse: postmottak@ibestad.kommune.no

Powered by CustomPublish AS