Om Ibestad Eiendom

Ibestad Eiendom er et 100 % kommunalt eid selskap hvor kommunestyret utgjør generalforsamlingen. Ibestad Eiendom skal føre opp, erverve og leie ut forretningsgårder til interessenter, og boliger og leiligheter til primært kommunale arbeidstakere og subsidiært til andre som måtte ha behov.

Ibestad Eiendom AS

Etiske retningslinjer

I vedtak 33/13 fra 4/12-13, har styret i Ibestad Eiendom AS vedtatt etiske retningslinjer for selskapet.

Årsmelding for regnskapsåret 2014

Her kan du lese årsmeldingen for 2014.

Alsetgården

Alsetgården, Hamnvik

Sentral Næringsgård

Ledig lokale i 1 etasje til leie for næringsinteresse.
Powered by CustomPublish AS