Ibestad kommune

Om Ibestad kommune
Fra opprettelsen i 1837 omfattet Ibestad formannskapsdistrikt i tillegg til dagens Ibestad kommune Bardu, Salangen, Lavangen, Gratangen og en del av Skånland (Astafjord-området) kommuner, bortsett fra et område på Rolla som tilhørte Trondenes (senere Skånland) kommune.

I 1854 ble Bardu utskilt som egen kommune. Ved delingen hadde den gjenværende delen av Ibestad 4 741 innbyggere, mens Bardu hadde 757 innbyggere.

1. janaur 1871 ble Salangen utskilt som egen kommune. Ved delingen hadde den gjenværende delen av Ibestad 4 301 innbyggere, mens Salangen hadde 1 384 innbyggere.

1. januar 1907 ble Lavangen utskilt som egen kommune. Ved delingen hadde den gjenværende delen av Ibestad 5 709 innbyggere, mens Lavangen hadde 1 536 innbyggere.

I 1926 ble Andørja, Astafjord og Gratangen utskilt som egne kommuner. Ved delingen hadde den gjenværende delen av Ibestad 1 768 innbyggere, Andøja 1 420, Astafjord 1 018 og Gratangen 1 967 innbyggere. Etter denne delingen besto Ibestad kommune kun av Rolla, med unntak av et område (Sørrollnes) på øya som tilhørte Skånland kommune. (Skånland ble utskilt fra Trondenes kommune på samme tidspunkt.)

1. januar 1964 ble Ibestad og Andørja kommuner slått sammen, og Sørrollnes som hadde tilhørt Skånland kommune ble overført til nye Ibestad kommune. Ved sammenslåingen hadde Andørja kommune 1 330 innbyggere, gamle Ibestad 1 821, og den tidligere delen av Skånland på Rolla 143 innbyggere.

Kilde: Wikipedia

 

 

Powered by CustomPublish AS