Oppdatert: Strekningen Sørvik - Løksa

Veien er åpen på strekningen fram til lørdag klokken 1600. Ny vurdering utføres klokken 1600.

Årsaken til stengningen er fare for snøskred med mye regn (faregrad 4). Kommunen gjennomgikk fredag sine risiko og sårbarhetsanalyser for slike hendelser. Det iverksettes nødvendige tiltak ved alvorlige hendelser.

Powered by CustomPublish AS