Oppmåling

Om Oppmåling
Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvaret for å utføre oppmållingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen.
 
Kommunens priser for oppmåling er følgende: PRISER
 
Eiendomssaker
Alle forhold omkring kartlegging og registrering av eiendommer reguleres av Plan- og bygningslovens og Matrikkellovens bestemmelser. Matrikkelloven skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register(matrikkelen) ver alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir kartlagt.

Ibestad kommune benytter GisLine og ArcGis kart-programvare.

Gå inn i kartinnsyn på "Arealis" kartportal. Her kommer du først til et oversiktskart. Herfra kan man ved hjelp av enkle menyer zoome seg ned til detaljert kartnivå over hele Norge. Du kan også slå av og på forskjellige kartlag. Kanskje finner du ditt eget hus?

Orthophoto er nå tilgjengelig (flyfoto)

Gårdskart for Andørja - viser grensene til de forskjellige gårdene
Gårdskart for Rolla - viser grensene til de forskjellige gårdene

Tomteoppmåling/Grensepåvisning mv.
Oppmåling av tomt foretas normalt i forbindelse med at det avholdes oppmålingsforretning over en eiendom. Tjenestene er belagt gebyr iht. regulativ.

Aktuelle tema:

Tilknyttede elementer:

 

 

 

 

Powered by CustomPublish AS