Oppnevningsutvalget for meglere i konfliktråd

Om Oppnevningsutvalget for meglere i konfliktråd
I henhold til lov om konfliktrådsbehandling § 3 skal det oppnevnes konfliktrådsmeglere for hver kommune. Meglerne oppnevnes av en representant utpekt av kommunestyret/kommunestyrene, en representant fra politiet og konfliktrådslederen.
 
Representant valgt av kommunestyret for perioden 2015 - 2020 er følende:
 
Medlemmer:
Tonje Kristiansen
 
Varamedlem:
Kjærlaug Steinbakk

Tilknyttede elementer:

Powered by CustomPublish AS