Ånstad barnehage åpnes i midlertidige lokaler

23.2.18 Ånstad barnehage åpner for drift i midlertidige lokaler i skoledelen i gamle Ånstad oppvekstsenter mandag 26.2.
Midlertidige lokaler er rom barnehagen tidligere har brukt.
Det området som i tiden fremover vil være et anleggsområde er sikret med inngjerding duk rundt. Det er også gjerdet inn noe av parkeringsplassen for å oppbevare utstyr. Det vil bli tatt hull i gjerdet innenfor så ingen biltrafikk vil foregå inne på barnehagens område. Uteområdet for barnehagen vil ha de fleste av barnehagens lekeapparater. De ansatte og foresatte har gjort en kjempejobb for å få dette til i godt samarbeid med forsikringsselkapet.
Status nå i barnehagens pemanente lokaler er at betongen og grusen under sjekkes for for vannmengde for å få tørket og finne ut hvor lang tid det vil ta å tørke.

 

2.1.18 Vannlekkasje har ført til store skader i Ånstad barnehage. Barnehagen vil være ute av drift minimum en måned. Hamnvik barnehage har kapasitet og de som har barnehageplass i Ånstad barnehage gis midlertidig tilbud i Hamnvik. Barnehagen informerer direkte til foresatte om situasjonen og konkrete tiltak.

Ibestad skole skal gjennomføre Utdanningdirektoratet sin foreldreundersøkelse.

Foreldreundersøkelsen i Ibestad skole

Seksjonsleder: Willy Aas - telefon 91 69 65 56

Stedfortreder: Sandra Bertinussen - telefon 90 02 68 39

Sentralbord: Telefon 77 09 90 00

Denne seksjonen er ansvarlig for skolene, barnehagene, SFO, voksenopplæring, musikkskolen, kultur, barnevern og bosetting av mindreårige flyktninger.

Powered by CustomPublish AS