Plantevern

Om Plantevern
Autorisasjon for bruk av plantevernmidler
Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Det er Mattilsynet som forvalter ordninga og Fylkesmannen i hvert fylke som har ansvar for at det blir avholdt autorisasjonskurs.
 
Tilknyttede elementer:
 
Funksjonstesting av åkersprøyter
Alle åkersprøyter som er i bruk skal testes hvert 5. år, for å sikre at helse- og miljørisikoen ved sprøyting holdes på et lavest mulig nivå. Det er Mattilsynet som forvalter ordninga.
 
Tilknyttede elementer:
Tilknyttede elementer:
Ibestad kommunevåpen_40x50

Hjelp oss å bekjempe uønskede planter

Storhjelm og Tromsøpalme er planter som Ibestad kommune oppmoder innbyggerne om å samle inn flest mulig blomster-/frøstander på forsvarlig vis før de modner nå i høst for å hindre mer spredning.

Powered by CustomPublish AS