Representantskaper

Følgende er for perioden valg som representanter/vararepresentanter for perioden 2015 - 2019:

Ibestad kirkelige fellesråd:

 • Raymond Johnsen, representant
 • Marthe Stensen, vararepresentant

Årsmøtet i Ofoten/Hålogaland friluftsråd:

 • Eidar Tøllefsen, representant
 • Vegar Johnsen, vararepresentant

Fylkesmøtet i KS Troms:

 • Dag Sigurd Brustind, representant
 • Jim Kristiansen, vararepresentant

Interkommunalt arkiv Troms (IKAT):

 • Dag Sigurd Brustind, representant
 • Jim Kristiansen, vararepresentan

Generalforsamlingen i Hålogaland kraft (HLK):

 • Dag Sigurd Brustind, representant
 • JIm Kristiansen, vararepresentant

Representantskapet i Hålogaland ressursselskap (HRS):

 • Jim Kristiansen, representant
 • Dag Sigurd Brustind, vararepresentant

Representantskapet i Komrev nord IKS:

 • Jim Kristiansen, representant
 • Dag Sigurd Brustind, vararepresentant

 

 

Powered by CustomPublish AS