Nyheter > Artikkel

Temadager og skolebesøk

Rusforebyggende prosjekt på Ibestad

Politiet arrangerer fagdag/temadag på Ibestad tirsdag 8.januar for elever, ansatte og foresatte, og 15.januar for de voksne som ikke kunne stille 8.januar. Fagdagen er også åpen for andre som finner dette aktuelt.

Målet med disse fagdagene er å nå ut med informasjon til flest mulig om rus og farene med rusbruk, både alkohol og narkotika.

Det vil bli gjennomført et felles opplegg for ungdomsskoleelevene i kommunen i skoletida tirsdag 8.januar 2019.

kl. 10.00-11.00: 8.klasse
kl. 11.45-13.15: 9. og 10.klasse


Det legges opp til felles gratis lunsj for elever og deres lærere denne dagen. Det serveres hamburger, elevene deltar i matlagingen/serveringen.

For ansatte, foresatte og andre:
Det gjennomføres fagseminar for alle som i sin hverdag treffer barn og unge.
Dette gjennomføres over to like fagdager slik at flest mulig får anledning til å møte. Her er alle velkommen. Det forventes at alle lærere og andre som i sin jobb treffer barn og unge møter, samt at alle foreldre forventes å møte en av dagene. I tillegg er det åpnet for alle andre i kommunen som finner dette aktuelt.

Fagdagene er gratis og det legges opp til god bevertning.

TIDSPUNKT: Tirsdag 8.januar kl. 15.00-18.00
STED: Ibestad kulturhus

Program:

15.00 Rektor Trond-Arvid Isaksen ønsker velkommen
15.10 Introduksjon v/ Lensmann Andreas Nilsen
15.30 Rus - hva er rus og rusens virkning
          v/ pob Arne-Markus Svendsen

16.10 Lunsjkoldtbord
16.40 Narkotika – stoffkunnskap
17.10 Musikalsk innslag
17.25 Narkotika – tegn, symptomer og forebygging

TIDSPUNKTTirsdag 15. januar kl. 18.00-21.00
STED:
 Ibestad kulturhus

Program:
18.00 Rektor Ibestad skole ønsker velkommen
18.10 Introduksjon v/ Lensmann Andreas Nilsen
18.30 Rus - hva er rus og rusens virkning
          v/ pob Arne-Markus Svendsen

19.10 Lunsjkoldtbord
19.40 Narkotika – stoffkunnskap
20.10 Musikalsk innslag
20.25 Narkotika – tegn, symptomer og forebygging

Powered by CustomPublish AS