Sakkyndig ankenemnd - eiendomsskatt

Sakkyndig ankenemnd eiendomsskatt for perioden 2015 - 2019 består av følgende:

Medlemmer:

  • Ola Horsberg - leder
  • Steinar Rollmoen
  • Aina Mathisen - nestleder

Varamedlemmer:

  1. Janne Helgesen
  2. Roy Normann
  3. Marvin Eliseussen
Powered by CustomPublish AS