Skatteattest

Generelt om tjenesten

Tema

- Skatter og avgifter

Beskrivelse

Du trenger skatteattest hvis du skal levere varer og tjenester til stat eller kommune. Skatteattest får du ved å henvende deg til skatteoppkreveren i kommunen (eventuelt til skattekontoret regionalt) eller bestille det elektronisk fra Altinn (se lenka nedenfor). Oppgi fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finnes). Attesten blir sendt til deg innen to virkedager etter at bestillingen er mottatt.

En skatteattest er dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt og skal ikke være eldre enn seks måneder. Som leverandør trenger du skatteattest hvis du skal levere varer og tjenester til stat eller kommune til en verdi over 500 000 kroner eks mva. Som oppdragsgiver bør du be om skatteattest fra dine leverandører hvis du ønsker å fremstå som en seriøs kjøper av varer og tjenester.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Se anskaffelsesforskriften § 7-2 Skatteattest

Forskrifter

Anskaffelsesforskriften

___
___

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-08 09:20
Gyldig fra2008-12-12
Powered by CustomPublish AS