Tilskudd

Skogsvegbygging

Det kan nå søkes om tilskudd til skogsvegbygging. Fylkesmannen har ca 4 mill. til fordeling. Søknadsfrist er den 28.4.2017.

 

Powered by CustomPublish AS