SØKNADSFRIST 15. OKTOBER 2014 (spillemiddelsøknad)

SØKNAD OM TILSKUDD TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015

 

 

Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015.

Søknadsfristen er 15. oktober 2014 - for nærmere informasjon om søknadsprosedyre, frister, krav mv. - se Rundskriv nr V-0967 fra kulturdepartementet

Søknaden sendes via www.idrettsanlegg.no
På denne siden ligger mer informasjon og aktuelle linker vedrørende tilskudd, idrettsanlegg og spillemiddelsøknad.

 

Powered by CustomPublish AS