Frist for innlevering av søknad til Ibestad kommune 15.oktober 2018

Tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2019

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner/fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd tilknyttet NIF, idrettslag tilknyttet Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valástallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Aksjeselskaper, stiftelser, samvirkeforetak og andre sammenslutninger (for eksempel kommunale foretak) må søke departementet om forhåndsgodkjenning av sine vedtekter for å kunne søke om tilskudd. Krav til søker og til vedtekter for forskjellige sammenslutninger går fram av bestemmelsenes pkt. 2.2.1 og vedlegg 4-8.
Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og Norsk Friluftliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg. Se bestemmelsene for nærmere beskrivelse.

Samisk Reinkappkjørerforbund (Sámi Heargevuodjin-lihttu) og sammenslutninger organisert under forbundet kan søke om tilskudd til anlegg for reinkappkjøring og lassokasting.

Dette må søker gjøre:

♦Gjøre seg kjent med hva som må til for at en søknad skal kunne bli godkjent. Dette kan man lese om i Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018 : For tildelinger i 2019. Disse bestemmelsene ligger på sidene til Regjeringen.no og kan leses her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/ffd88a23b7684233b749a45c72abfd6a/v-0732---bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2018.pdf

♦Sørge for at kravene til søknaden blir oppfylt. Om du er i tvil, les Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018 : For tildelinger i 2019 eller gå inn på siden til www.anleggsregisteret.no, les under Søknads- og regnskapsskjema https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/. Her vil det ligge linker til brukerveiledning og sjekklister. Om det er noe kommunen må gjøre, ta kontakt med enhetsleder for kultur.

♦Sende søknaden innen 15.oktober 2018. Dette skjer elektronisk og søknadsskjema finner man på nettsidene til www.anleggsregisteret.no: https://www.anleggsregisteret.no/  søknadsskjema: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

 

De fleste opplysningene man trenger finner man i bestemmelsene fra Kulturdepartementet eller på siden til www.idrettsanlegg.no eller www.anleggsregisteret.no. Er det uklarheter eller andre spørsmål, ta kontakt med Ibestad kommune og enhetsleder for kultur.

Kontaktinfo: Ingvild Johansen, e-post: ingvild.johansen@ibestad.kommune.no telefon: 94 83 44 13 

 
 
Powered by CustomPublish AS