Tilskudd fra næringsfond

Ibestad kommune innvilger tilskudd fra kommunalt næringsfond.

Søknader om tilskudd fra kommunalt næringsfond  behandles av formannskapet 2 ganger i året, med søknadsfrist 10. april og 10.oktober.

Formannskapet prioriterer næringsprosjekter som innenbærer vekst og videreutvikling og har potensiale til å skape nye arbeidsplasser,
men også andre typer prosjekter kan innvilges støtte:

 

Retningslinjer for tildeling:

Retningslinjer for utviklingsfond

Nettsted for søknad:
www.regionalforvaltning.no


For veiledning kontakt

Terje Andreassen
Strategisk næringsrådgiver
Tlf 99022066
terje.andreassen@ibestad.kommune.no

 

Powered by CustomPublish AS