Tilskudd kommunalt barnevern i Ibestad.

Fylkesmannen i Troms har gitt tilskudd til Ibestad kommune til styrking av det kommunale barnevernet. Styrkingen er ment å dekke utgifter til en saksbehandlerstilling, og tilsvarer 0,5 stilling.

En slik styrking innebærer at det kommunale barnevernet i Ibestad vil bestå av 2 hele stillinger når endelig tilsetting er gjort. Ibestad kommune vil arbeide for at tilsetting skjer så snart som mulig.

Powered by CustomPublish AS