Tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2017

Frist for innlevering av søknad til Ibestad kommune 1.oktober 2016

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Søknadsfrist 15.03.2015

TUBFRIM deler ut kr 650 000,-

Powered by CustomPublish AS