Frist for innlevering av søknad til Ibestad kommune 15.oktober 2018

Tilskudd av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2019

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Om Tilskuddsordninger
Her vil du finne informasjon/linker til tilskudds- og støtteordninger som det kan søkes på.
 
Noen av disse er kommunale og her vises det også til egne utlysninger som gjøres i forkant med oppsatte søknadsfrister. Andre er nasjonale/regionale (vi gjør her oppmerksom på at listen ikke er utømmende idet dette bare er et tatt med i et begrenset omfang).

 

Powered by CustomPublish AS