Transporttjenester

Transporttjenestekort (TT-kort)
Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede. Formålet med transporttjenesten er å gi et transporttilbud til mennesker som pga.en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler.

Parkering for forflytningshemmede
Resserverte offentlige p-plasser for forflytnningshemmede kan bare benyttes av personer tildelt p-kort etter søknad. Et p-kort kan også benyttes på kommunale avgiftsplasser (skiltet med hvit "P" på blå bunn). Også på enkelte private avgiftsområder kan det være satt opp skilt som reserverer plasser for forflytningshemmede, men som regel må det også betales avgift. Les skiltene på hvert enkelt område.

Powered by CustomPublish AS