Universell utforming

Om Universell utforming
Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.
 

Tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet, jf. plan- og bygningsloven § 29-3. Nærmere regler om dette finnes i byggteknisk forskrift kapittel 12.

I tillegg gjelder krav om tilgjengelighet i alle boenheter i bygninger med krav om heis og for boenhet med alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan. Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.
 
Eksterne linker:
Powered by CustomPublish AS