Det som haster mest er å få på plass ansvarlig for kafedriften under hovedarrangementet på Kulturhuset.

Kommunen gir et økonomisk tilskudd til den som får oppdraget.

Vi håper at lag og foreninger fortsatt vil bidra til en flott 17. mai feiring i kommunen.

Frist for tilbakemelding er 1. mars.

Meld fra til leder av 17. mai komiteen, Sonja Johansen. 
Eepost
Sonja.Johansen@ibestad.kommune.no
eller ved telefon 77 09 90 00 til servicetorget i kommunen.