Motivet i Ibestad kommunes kommunevåpen er et hjulkors (kors med bøyd armer). Ibestad er et gammelt kirkested. Det første kirken stammer trolig fra 1200-tallet. Denne kirken ble revet i 1879 til fordel for en større kirke, bygd på samme sted.

Under restaureringen av den nye kirken på1960-tallet ble det funnet en sarkofagsten under gulvet. Denne sarkofagsteinen kan ha opprinnelse fra 1200 - 1300-tallet. I denne steinen er det hugd inn et hjulkors. Denne type kors er også kjent fra Bysants, og ble i tidligere tider ofte hugget inn i bjelker og tak i stavkirker for å beskytte mot ild og lynnedslag.

Steinen står plassert ved alteret i Ibestad kirke, og hjulkorset med kopi fra denne steinen er Ibestad kommunens kommunevåpen.