Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. november kl. 09:29

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer clear

Om barnevernstjenesten

Barneverntjenesten har som oppgave å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og uvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. 

Vi har som mål å bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse, og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.

 

 

Barneverntjenesten i Ibestad har to faste stillinger og de ansatte er:

Barnevernleder Aina Brox Mathisen. telefon 940 59 960 aina.mathisen@ibestad.kommune.no

Barnevernkonsulent Sylvi Sande, telefon 995 56 421  sylvi.sande@ibestad.kommune.no

Sentralbordet: Telefon 77 09 90 00

 

Besøksadresse: Kopparvika 7, 2. etasje

Postadresse: Barnevernstjenesten, Ibestad kommune, Kopparvika7, 9450 Hamnvik

Om Barn

Hvem kan få hjelp:

 • foreldre er bekymret for sitt barn, og opplever at de trenger hjelp

 • barn ikke får dekket sine grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell

 • barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep

 • foreldre har rusproblemer eller psykiske vansker som påvirker omsorgen for barn

 • barn ruser seg eller begår alvorlig kriminalitet

Målgruppe:
Gjelder for alle barn fra 0-18 år, etter samtykke kan tiltak forlenges frem til 23 år.

Råd og veiledning:
Dersom du ønsker å snakke med noen ang. spørsmål om barn/familier kan du ta kontakt i åpningstiden.

Meldinger til barneverntjenesten

Mange barnevernssaker starter med at foreldre eller ungdom selv tar kontakt med barneverntjenesten. Det kommer ofte mange henvendelser fra offentlige tjenestemenn, skoler, barnehager, naboer, familier og andre som er bekymret for barnet.

Barneverntjenesten tar i mot alle meldinger som kommer inn, og gjør nødvendig avklaringer av meldingene. Skal du melde en bekymring, kan du gjøre det skriftlig på eget skjema, pr. telefon eller ved personlig oppmøte.

Barneverntjenesten vil i løpet av en uke avklare om det du er bekymret for, er noe som må følges opp. I avklaringen blir melder, foreldrene og eventuelt barnet kontaktet for å si noe om bekymringen. Hvis det er behov for videre oppfølging, blir meldingen undersøkt. Barnet og familien kan få tilbud om tiltak som kan bidra til positiv endring for barnet og familien. 
Hvis meldingen er knyttet til vold eller overgrep, vurderes det om saken skal meldes til politiet. Barneverntjenesten vil da i samarbeid med politiet følge opp og undersøke saken.

Hvis du er usikker på om din bekymringer er alvorlig nok, kan du drøfte saken anonymt med barneverntjenesten. Som privatperson kan du være anonym når du melder. Offentlige etater og ansatte plikter å melde fra hvis de er bekymret for et barn. Da kan du ikke være anonym. Meldingen må være skriftlig. 

Eksempler på bekymringer som bør meldes til barneverntjenesten

 • Når du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
 • Når du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
 • Når et barn forteller at det ikke har det bra sammen med sine omsorgspersoner
 • Når du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
 • Når du er bekymret for at barnets omsorgspersoner har rusproblemer
 • Når du er bekymret for at barnets omsorgspersoner har psykiske problemer
 • Når barnets omsorgspersoner har utfordringer knyttet til oppdragelse og grensesetting av barnet sitt
 • Når du som barnets omsorgspersoner er sterkt bekymret for barnet

Mere om det å sende melding til barneverntjenesten kan du finne her
 

Interkommunal barnevernvakt

1. januar ble det etablert en interkommunal barnevernsvakt for Bardu, Målselv, Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Sørreisa og Dyrøy. Telefonnummer 4000 2276 (4000BARN)

Vakttelefonen er åpen fra 15.30 om ettermiddagen og til neste morgen kl 0800. I helger og på helligdager er telefonen åpen hele døgnet.

Når bør jeg ta kontakt?

Ta kontakt dersom du sel blir utsatt for, eller kjenner til barn og unge  som utsettes for:

 • Vold, eller er vitne til vold
 • Seksuelle overgrep
 • Foreldre som ruser seg
 • Omsorgssvikt
 • Kjønnslemlestelse
 • Tvangsgifte

Barn kan også ta kontakt om andre vanskelige ting.

Når du ringer vakttelefonen vil du få snakke med en ansatt i barneverntjenesten som kan hjelpe deg.

 

Eksterne lenker:

- Alarmtelefon for barn og unge (gratis) 116 111

- Bekymringsmelding og meldeplikt til barnevernet

- Familievernkontor

- Fosterhjem

- Temaside om barnevern

- Vold og overgrep i nære relasjoner