Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
05. april kl. 20:05

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer clear

Offentlig høring kommuneplanens arealdel

Planutvalget i Ibestad kommune vedtok 26 november 2015 i sak 110/15 å legge ut kommuneplanens arealdel til offentlig høring.

Høringsfristen settes til 2 februar 2016.

Eventuelle merknader/innsgelser sendes til Ibestad kommune, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik. Kommunens postmottak kan også benyttes her, e-postadresse: postmottak@ibestad.kommune.no

Offentlig høring, reguleringsplan Klåpheia

Planutvalget i Ibestad kommune vedtok i møte 20.10.2014 i henhold til Plan og bygningslovens § 12-11 å sende forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse og småbåthavn i Klåpheia ut til høring. Planen legges ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Hamnvik i perioden 25.11.2014 - 13.1.2015. Planen består av plankart og reguleringsbestemmelser.

Merknader/innspill til reguleringsarbeidet meldes skriftlig til Ibestad kommune v/ plan, næring og utvikling, 9450 HAMNVIK, eller til posttmottak@ibestad.kommune.no innen 13.1.2015.

Detaljkart Klåpheia

Detaljreguleringsplan for Klåpheia

Reguleringsplan Klåpheia