Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
05. april kl. 20:05

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer clear
Enhetsleder - Hilde Danielsen - telefon 46 86 03 57 - hilde.danielsen@ibestad.kommune.no
 
Ass. avdelingssykepleier/fagleder - Erika Veranes - telefon 46 82 58 38 - erika.ribeaux.veranes@ibestad.kommune.no
 
 
Vaktrom sykehjemmet - telefon 46 82 58 38/ 95 82 97 31
Solstua - dementavdelingen - telefon 90 40 75 06
Sentralbordet - telefon 77 09 90 00
 
Om Ibestad sykehjem
Ibestad sykehjem tilbyr avlastings-, korttids og langtidsopphold, og har pr tiden 34 enerom. Sykehjemmet er delt inn i fire avdelinger; to pleieavdelinger, en avdeling for lettere pleie (korttidsopphold og rehabiliteringsmuligheter) og en avdeling for demente (Solstua).
  • Inntak i sykehjemmet gjøres ved ukentlige møter av koordineringsteamet i HSO-tjenesten.
  • Pasienten får tilbud om plass i en av sykehjemmets avdelinger ut i fra hvilken somatisk og mental situasjon de befinner seg i.
  • Det kan skje interne flyttinger etter inntak, dette ut i fra pasientens helsemessige og medisinske status.
  • Personalgruppen ved sykehjemmet består av sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter og studenter.
  • Hver gruppe har en faglig leder og en gruppeleder. Alle pasienter får tildelt en primærkontakt på sin gruppe, primærkontaktens ansvar og funksjon vil komme i et eget skriv ved innleggelse.
Måltider
Sykehjemmet har eget kjøkken der all maten til pasientene blir laget.
 
Frokost                       kl.0930
Middag                       kl.1330 – kl. 13 for traller, helger kl. 12.30
Kaffe                          kl.1615
Kvelds                        kl.1900 – kl. 18 traller

OBS det kan være noen avvik på tidene, se egne oppslag. Det er flott om besøk kan legges utenom måltidene.

Klær
Pasienten som innlegges ved avdelingen eller pårørende må sørge for nødvendige klær. Klærne må merkes. Sykehjemmet er ikke ansvarlig for tap av umerkete klær.

Korttidsopphold/avlastning
Pasienten må selv ha med nødvendige medisiner, medisinsk forbruksmateriell/bleier og toalettartikler. Legetilsyn må pasienten betale selv utenom faste legevisitter hver onsdag.

Langtidsopphold
Her dekker sykehjemmet nødvendige medisiner og legetilsyn. Institusjonen holder også pasienten med toalettartikler som såpe, shampoo, tannkrem og tannbørste. Det er av stortrivselsverdi for de fleste å ta med litt private ting.

Frisør og fotpleier kommer jevnlig til avdelingen, dette må pasienten betale selv.


 

Tverrfaglig samarbeid
HSO-tjenesten har et tverrfaglig samarbeid med ergoterapeut og fysioterapeut og andre instanser som har betydning for pasientens situasjon.

Legevisitt
Sykehjemmet har legevisitt en gang i uka – hver onsdag.

Verdisaker
Penger og verdisaker som pasienten medbringer oppbevares på eget ansvar. Sykehjemmet er ikke ansvarlig for eventuelle tap. Det er mulig å låse penger inn i safe, dette gjøres kun på hverdager mellom kl.0800-1500.

Post
Dersom pasienten ikke selv kan ivareta sin egen post, må pårørende sørge for adresseforandring til pasientens forbindelser.

Visjon for Ibestad sykehjem

  • Pasientens behov og ønsker skal være grunnleggende og avgjørende for handling og målsetting ved sykehjemmet.
  • Pasientene skal ha mulighet til å oppnå glede og trivsel gjennom samhandling med de ansatte og hverandre.

De ansatte skal føle glede og trivsel ved arbeidet sitt, og i samhandling med pasientene. Sykehjemmet skal være pasientens hjem, dette er noe vi vil tilstrebe ved hjelp av innredning og atmosfære, slik at det ikke blir institusjonspreget.

Feiring av dager
Sykehjemmet har en kantine som disponeres ved spesielle anledninger som feiring av dager og lignende. Dette avtales på forhånd med pleiepersonell.

Telefontid
Har dere spørsmål til sykepleier/vernepleier i avdelingen eller ønsker å prate med deres pårørende, kan det tas kontakt på hverdager mellom kl.1100 – 1300 eller kl.1700 – 1900.

 

 

 

 

 

Publisert | Oppdatert 13. mai 2019