Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
05. februar kl. 08:56

Vi arbeider for tiden med et nytt nettsted. Vi beklager de ulempene det medfører.

Les mer clear

Innbyggerinitiativ

Om Innbyggerinitiativ
I et demokratisk perspektiv er det viktig at innbyggerne aktiviseres og trekkes med i beslutningsprosesser. Retten til å fremme forslag til behandling i kommunestyret kan bidra til å bedre dialogen mellom de politiske partiene/de folkevalgte og velgerne i perioden mellom valg. Tanken er at initiativretten kan bidra til å kanalisere dette engasjementet inn i det politiske systemet.
 
Målgruppe
Innbyggere som er registrert bosatt i kommunen. Forslag kan også fremmes av personer under 18 år.
 
Kriterier
Et forslag må støttes av minst to prosent av innbyggerne. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelsen, eller samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. Selv om vilkårene for behandling av et innbyggerinitiativ ikke er oppfylt, står kommunestyret fritt til likevel å ta saken opp til behandling.

Veiledning
Det må formuleres et forslag om det man ønsker kommunestyret skal ta stilling til. Ta kontakt med kommunen for ytterligere veiledning. Hvis forslaget avvises fordi de formelle vilkårene for behandling ikke er til stede, bør kommunen opplyse initiativtakerne om hva som skal til for at forslaget skal aksepteres til behandling.

Vedlegg
Støtten til forslaget må dokumenteres med underskrifter. Det må klart gå fram at underskriverne støtter det som forslaget går ut på.
 
Saksbehandling
Kommunestyret må selv ta stilling til det forslaget som fremmes.
 
Saksbehandlingstid
Kommunestyre skal ta stilling til et forslag innen seks måneder etter at det er blitt fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Initiativtakerne skal holdes orientert om de avgjørelser som tas med bakgrunn i forslaget.
 
Klagemulighet
Ikke alle beslutninger om å avvise en sak vil kunne påklages. Det vil bare gjelde dersom saken ville vært et enkeltvedtak om den hadde vært realitetsbehandlet.
 
Publisert | Oppdatert 22. januar 2015