Om kulturskolen.

Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6: «Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.» (1997). Samarbeidet med skoleverket knytter kulturskolens oppdrag sammen med grunnskolens målsetting: «Opplæringas mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.» (Læreplanverket K06).

 

Kulturskoletilbud 2018/2019

I år har vi et bredt tilbud og kan i utgangspunktet tilby: Foto, drama, tresløyd, tradisjonelle spill, rockeverksted, sang, kor, piano, gitar og DJ-skole.