Kulturskoletilbud 2018/2019

I år har vi et bredt tilbud og kan i utgangspunktet tilby: Foto, drama, tresløyd, tradisjonelle spill, rockeverksted, sang, kor, piano, gitar og DJ-skole.

Kulturskolerektor: Trond-Arvid Isaksen    Telefon 480 99 549.      E-post: trond-arvid.isaksen@ibestad.kommune.no

Sentralbordet - telefon 77 09 90 00

Om kulturskolen høst 2018/vår 2019

Foreløpig informasjon

Ibestad kommune har tilsatt lærer i musikk og kulturskolen i hel stilling. Oppstart for han vil være ca 1. oktober.
Inntil vi får laget et kulturskoletilbud sammen med han, vil vi starte tilbudet ROCKEVERKSTED. Rockeverksted vil foregå på Andørja med individuell og gruppeundervisning i musikk.
Lærer er Asle Fjell-Skardal.

Ved spørsmål – ta kontakt.
Trond-Arvid Isaksen
rektor 
Telefon 480 99 549