Klikk her for å komme til Studiesenterets sider
Studiesenteret.no er et ikke-kommersielt selskap, eid og drevet av de samarbeidende kommunene. I dag (september 2009) er det 73 kommuner i 13 fylker som direkte eller indirekte er medlemmer i nettverket, fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør. Studiesenteret.no er Norges eneste nasjonale nettverk av studiesentra.

Gjennom å koble ulike ressurser (høgskoler og andre) og miljøer (kommunale studiesentra og andre) i et nettverk, i stedet for i en tradisjonell organisasjon, kan man effektivt høste av de investeringer som allerede gjøres i f.eks høgskolesektoren.

Nettverket skal være en effektiv måte å distribuere utdanning på til distriktene. Et slikt nettverk krever fokus på relasjoner mellom aktørene (høgskoler/kommuner) og samspill i utvikling og drift.

Studiesenteret.no ble etablert i 2000 (fram til 2005 het det Midt i Norden). I 2004 var nettverket et nasjonalt fyrtårn for Norges forskningsråd/Høykom.

Se også Studiesenterets tilbud spesielt mot næringslivet: Bedriftsprogrammet