Fylkesrådet har i møte av 27.03.2012, sak 59/12, vedtatt en forsøksordning med fortrinnsrett for personer bosatt i Ibestad kommune, som har arbeidssted Harstad og som pendler daglig med ferga mellom stedene Stangnes - Sørrollnes.

Forsøksperioden vil gjelde fra 15.06.12 til 31.07.2014, og vil gjelde avgangene

  • fra Sørrollnes kl 0700 og kl 0845 mandag til fredag og avgangene
  • fra Stangnes kl 1615 og kl 1745 mandag til fredag. Kl 1745 utgikk fom 03.09.12, jfr. skriv av 22.08.12 fra Troms fylkeskommune, Samferdselsetaten.
  • fra Stangnes kl 1400 og kl 1615. Disse tidspunktene GJELDER fom 03.09.12, jfr. skriv av 22.08.12 fra Troms fylkeskommune, Samferdselsetaten.

Fortrinnsretten vil ikke gjelde for helg- og helligdager.

Kriteriene for å komme inn under ordningen er med andre ord at du:

  • er bosatt i Ibestad,
  • har arbeidssted i Harstad, og
  • pendler daglig mellom Ibestad og Harstad.

Søknd om utstedelse av penderbevis leveres Ibestad kommune, 9450 Hamnvik. 

Søknadsskjema for bruk av fortrinnsrett (klikk på ønsket format)  i PDF-format word-format PDF document ODT document eller  open-office-format PDF document ODT document .

Forskrift om transport med ferge av 26.03.2003 nr. 403

Fylkesrådets vedtak av 27.03.2012, sak 59/12.