Kuttene er del av en større innsparing som fylkestrafikk gjennomfører i Troms fylke.

Ibestad kommune ønsker å prioritere bussrutene til fergesambandet.
Bussrutene til/fra avgangene 0700, 0845. 1445 og 1700 er derfor de høyest prioriterte i kommunen – hele året. Kommunen har derfor bedt om at varslede kutt i disse avgangene ikke blir gjennomført og at rutene blir opprettholdt.

Slik vi forstår det så blir kuttene gjennomført - i denne omgang. Ibestad har bedt om et møte med fylkestrafikk for å diskutere bussrutene som iverksettes fra 1. januar 2013.

Dag Sigurd Brustind
Ordfører
Ibestad