Skatteetaten har i skriv av 18.06.2013 sagt opp avtale om servicesamarbeid mellom Ibestad kommune og Skatteetaten med virkning fra 01.01.2014.

Begrunnelsen for oppsigelsen er at det vises til at et svært lite antall av skatteyterne benytter seg av ordningen, og at flere og flere benytter Skatteetatens nettsider eller telefon. Det vises også til at avstanden til nærmeste skattekontor i Harstad også er akseptabel for de aller fleste som allikevel finner å ville oppsøke de fysisk.

Dette innebærer at Ibestad kommune fra og med 01.01.2014 ikke lenger vil være servicekontor for Skatteetaten, og alle henvendlser må rettes direkte til:

Skatt nord avd sør Troms

Besøksadresse: Storgata 5, 9405 Harstad

Postadresse: Pb. 6310 Postterminalen, 9293 Tromsø

E-post: skattnord@skatteetaten.no

Hjemmeside: www.skatteetaten.no

Tlf.: 800 80 000