Engenes havn fikk i National Transportplan (NTP) en tildeling på 40 millioner kroner. Dette kom etter at ordfører sendte inn havnekrav til Kystverket i 2012.

Engenes havn ble etablert som statlig fiskerihavn på 1930 tallet. Havna har i dag en privat kai innerst i tillegg til to kommunale almenningskaier. Havna har vært kjernen i den aktiviteten som har eksistert på Engenes fordi den har gitt rolige og stabile liggeforhold for fiskerirelatert virksomhet.

I dag er havna med sin plassering midt i leia enda mer strategisk viktig for Ibestad og Troms. Vi tror nettopp denne havnen vil få økt betydning i vårt fremtidige regionale næringsliv. Dette fordi sjømatnæringen og offshore basert virksomhet vil kreve nærhet til god havneinfrastruktur. Det er fremdeles viktig fiskerirelatert virksomhet i havna samtidig som oppdrettsnæringen er blitt den største og viktigste næringen i kommunen. Oppdrettsnæringen med Kleiva Fiskefarm har hovedbase på Engenes. Fisk- og opplevelsesturisme er også drevet profesjonelt fra Engenes med basis i Andørja Adventure. Og vi skal ikke glemme vårt nyetablerte visningssenter Arctic Aqua.

Dette gir muligheter men samtidig forpliktelser. Kommunen startet derfor i vinter regulering av nytt havneområde og ny molo. Dette gjøres i samarbeid med Kystverket og berørte parter på Engenes. Det er det private firmaet Rambøll som utfører reguleringsarbeidet. De anmerkinger og innspill som er kommet på reguleringsplanen er alle håndterbare.

Etter at reguleringen er fullført og Kystverket har gjennomført geotekniske undersøkelser så må vi som politikere skaffe nødvendig finansiering. Dette innebærer å beholde prioriteringen i NTP samtidig som vi skaffer friske midler til prosjektet. Det blir derfor flere turer innad i regionen og til Oslo for å fremlegge vår sak. Dette vil bli gjort i samarbeid med næringslivet på Engenes.

Det vil bli en orientering om havneprosjektet i løpet av høsten. Dette planlegges som et åpent informasjonsmøte på Engenes. Mer informasjon om dette vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside.

Havna på Engenes er med i «Ti på Topp». Dette innebærer at politikerne har prioritert den som en av de ti viktigste prosjektene i kommunen.