Ungdomsråd

Om Ungdomsråd
Ibestad Ungdomsråd er et partipolitisk uavhengig råd som jobber for at Ibestad kommune skal være en god kommune for barn og unge å vokse opp i. Ungdomsrådet er et rådgivende, informasjonsgivende og aktivitetsskapende råd som jobber opp mot kommunestyret  i saker som vi anser som viktige for barn og unge.

Ungdomsrådet består av ni medlemmer fra 11-16 år. Medlemmene kommer fra alle deler av kommunen. Vi er et lite råd så vi jobber som oftest i lag. På enkelte saker deler vi inn i komiteer.

Ungdomsrådet mener at i saker der ungdom berøres, må de også involveres. Rådets interesser ligger der ungdommene i kommunens interesser ligger. Derfor kjemper Ungdomsrådet for at saker som er viktig for ungdommer og barn får samme oppmerksomheten som saker som er viktig for andre samfunnsgrupper. Det er et mål at unge i Ibestad skal vite at de kan bruke Ungdomsrådet til å få satt sine saker på dagsorden. Vi ønsker at det skal være mulig for ungdom å kunne endre ting de ikke er fornøyde med i kommunen, gjennom å bruke ungdomsrådet som det organet det er.

Ungdomsrådet stiller med en rekke langsiktige og kortsiktige mål. På kort sikt har rådet lyst til å spre kjennskap om seg selv og rådets funksjon i forhold til kommunen. Ungdomsrådet har ansvaret for bl.a UKM de planlegger å gjennomfører arrangementet i samarbeid med Kultur. De har pusset opp treningssenteret på kulturhuset, men vil fortsette å jobbe mot å få et nytt lokale. De har også vært involvert i  skolesaken der de har påvirket beslutningen om ny skole. De har vært i kommunestyre for å få økt budsjettet til skolebøker (noe de klarte). De har også støttet opp om flere arrangement og ungdomsintiativ. De prøver å hele tiden være på banen i saker som interesserer dem, og vil fortsette å stille opp i kommunestyre for å fortelle politikerne hva ungdommen i kommunen ønsker.

Rådet har et eget budsjett som kan brukes til å gjennomføre mindre prosjekter, uten å måtte gå via kommunestyret. På denne måten kan ungdomsrådet skape aktivitet på eget initiativ eller hjelpe andre som ønsker det.

Ungdomsrådet har ingen fast oppholdsplass. Vi holder møtene våre annenhver gang på kulturhuset og annenhver gang i Ånstad barnehage. Vi har vanligvis møte en gang i måneden.

Rådets medlemmer er engasjert og villig til å gjøre en innsats for at kommunen vår skal forbedres for kommunens unge befolking. Mens man sitter som medlem lærer man også veldig mye, om for eksempel politikk, ansvar og formidling. Vervet gir medlemmene mange erfaringer som kan brukes også i arbeid utenfor rådet. Ungdomsrådet kan også være et springbrett til videre politisk engasjement. Flere av ungdomsrådets tidligere medlemmer har blitt aktiv innenfor partipolitikken i kommunen.

Hvis du sitter inne med saker du ønsker skal tas opp, må du veldig gjerne ta kontakt med oss! Vi er her for ungdommen – bruk oss!

Ungdomsrådet består fra 2018-2019 av følgende 9 medlemmer:

Emilie Fosshaug (leder)

(resterende medlemmer opdateres)

 
Kontaktinformasjon
Ungdomskoordinator/sekretær for Ungdomsrådet  er Anders Fosshaug, mobil 98623945.
 
 

Facebook: www.facebook.com/IbestadUR

 
Tilknyttede elementer:
Publisert | Oppdatert 10. oktober 2018