Ibestad kommune har tilsatt kulturskolelærer i hel stilling. Oppstart for ham vil være ca 1. oktober. 
 
Inntil vi får laget et kulturskoletilbud sammen med han, vil vi starte ROCKEVERKSTED. Rockeverksted vil foregå på Andørja med individuell undervisning og gruppeundervisning i musikk.  
Lærer er Asle Fjell-Skardal. 
 
Påmelding gjøres ved å sende påmeldingsskjema PDF document ODT document til rektor pr e-post. 
 
Ved spørsmål – ta kontakt. 
Trond-Arvid Isaksen 
rektor  
 
Telefon 416 13 428