MØTE I VILTNEMDA 14. JUNI 2021 - KL 18:00 PÅ KOMMUNEHUSET

SAKSLISTE

Sak 8 – 21            Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 9 – 21            Tildeling av elg pr. vald

Linker:   Saksframlegg - elgtildeling 2021