Fylkeskommunen har varslet kommunen om at åpning av Ibestadtunnelen for fri ferdsel vil skje i uke 27, tidligst tirsdag 5. juli og senest fredag 8. juli.