Fylkeskommunen utfører vegutbedring på FV-848 mellom Sør-Forså og Sørrollnes. Utbedringen er allerede startet og planlegges ferdigstilt i slutten av september 2023.

Målselv Maskin arbeider skift fra mandag til torsdag med daglige økter på 12 timer fra 0700 til 1900. Dette innebærer at vi som trafikanter må påregne noe venting i arbeidsuken mandag til torsdag mellom 0700 og 1900.

Målselv Maskin vil prioritere gjennomkjøring ved fergeavgangene, jobbstart for de som bor på Sørrollnes og skolebussen. Det kan bli litt ventetid utenom disse tidspunktene.

Fredag, lørdag og søndag vil vegen være åpen. I tillegg er det åpent mellom klokken 1900-0700 hverdager mandag til torsdag.

Denne ordningen vil gjelde fram til ny informasjon blir gitt. Det tas forbehold om uforutsette hendelser.