Vi planlegger nå årets offisielle 17. mai feiring. Grunnet korona restriksjoner vil programmet bli sterkt redusert. Et foreløpig program er ferdig, men det kan ennå bli noen justeringer. Vi velger å legge ut det foreløpige programmet på hjemmesiden slik at det er mulig å planlegge for dere.

Rolla
0800:                    Flaggheising kommunale bygg
1130:                    Hornmusikken spiller utenfor sykehjemmet
1200-1230:          Gudstjeneste i Ibestad kirke
1230:                   Tale ved bautaen, nedleggelse av krans. Hornmusikken spiller
1800-2200:          Ungdomsarrangement ved ungdomsklubben Rolla (grunnskoleelever Ibestad skole, kohorter)

Andørja
0800:                    Flaggheising kommunale bygg
1000-1030:          Gudstjeneste i Andørja kirke
1030:                   Tale ved bautaen, nedleggelse av krans
1800-2100:          Ungdomsarrangement ved ungdomsklubben (grunnskoleelever AMS, kohorter)

 

Vi oppfordrer alle lag/foreninger som planlegger private arrangementer eller markeringer om å melde fra til 17. mai komiteen (postmottak@ibestad.kommune.no). Gode forslag eller innspill tas også imot med takk.

Detaljprogram vil bli publisert på vår hjemmeside og i annonse hos Harstad Tidende.

Korona reglene kan endre seg. I dag gjelder nasjonale regler i Ibestad kommune, se www.regjeringen.no.

Ibestadtunellen vil ha normale åpningstider, med litt utvidet åpningstid ift. programmet. Endringer offentliggjøres sammen med programmet.