Vedtatt årsbudsjett 2019/økonomiplan 2020-2022 del 1 kan leses HER>>>Vedtatt årsbudsjett 2019 del 2 - detaljebudsjett kan leses HER>>>