Aktivitetsplan formannskap og kommunestyret 2021

Ibestad kommune

Organ

Tidspunkt

Prioriterte saker

Formannskapet

Torsdag 28. januar

Planstrategi

Kommunestyret

Torsdag 11. februar

Orientering om NAV omrorganisering

Formannskapet

Torsdag 18. februar

Info om PLIVO skole, info om drift dagsenter

Formannskapet

Torsdag 11. mars

 

Kommunestyret

Torsdag 25. mars

 

Formannskapet

Torsdag 29. april

Fiber, renovasjonsordning, asfaltplan
Tilstandsrapport Oppvekst

Kommunestyret

Torsdag 6. mai

Fiber, Tilstandsrapport Oppvekst

Formannskapet

Torsdag 27. mai

Saldering, fremtidig barnevern

Kommunestyret

Onsdag 9. juni

Saldering, fremtidig barnevern

Formannskapet

Torsdag 24. juni

 

Formannskapet

Torsdag 19. august

Organisasjonsstruktur

Kommunestyret

Torsdag 2. september

Organisasjonsstruktur

Formannskapet

Torsdag 23. september

 

Formannskap

Torsdag 21. oktober

 

Kommunestyret

Torsdag 4. november

Kommunedirektøren legger frem budsjettet

Formannskapet

Torsdag 11. november

Budsjett

Formannskapet

Torsdag 25. november

Budsjettvedtak formannskapet

Kommunestyret

Torsdag 9. desember

Budsjettvedtak kommunestyret

 

 

 

 

Hamnvik 18. desember 2020

 

Dag Sigurd Brustind
Ordfører Ibestad kommune