Før du besøker beboer i omsorgsbolig, ber vi deg tenker over følgende:

Har du vært på reise nylig? Dersom du vært på reise til områder med høy smitte siste 10 dager, skal disse holde minst 2 meter avstand til beboeren. I Ibestad anbefales alle personer som har vært på reise til områder med høy smitte, å teste seg ved hjemkomst og holde seg i frivillig karantene fram til prøvesvar kommer.

Fellesareal i omsorgsboligene vil være stengt for besøkende fra 25.12.20 til 4.januar 2021.

Utover dette har vi følgende anbefalinger for besøket:

  • Alle besøkende må desinfisere hender ved ankomst og når de forlater omsorgsboligen.
  • Besøkende må holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.

Dersom dere velger å ta med beboer fra omsorgsbolig hjem anbefaler vi følgende:

- At beboeren selv er frisk og ikke har symptomer på covid-19

- At ingen øvrige gjester har kjente symptomer på covid-19

- At ingen øvrige gjester, er under karantene- eller isolasjonsplikt

Dersom dere velger å ta med beboer hjem, ønsker vi at det føres nærkontaktlogg som medbringes tilbake til omsorgsboligen (vi makulerer denne etter 10 dager). Situasjonen kan endre seg raskt, og det er derfor viktig at punktene ovenfor vurderes nøye helt opp til besøket skal gjennomføres. Dersom det oppdages smitte hos noen av gjestene i etterkant, vil beboeren bli satt i karantene, i tillegg til at mange med-beboere og ansatte også vil berøres.

• Er det nok plass der selskapet skal holdes til at avstandsregler kan følges?

Selv i private selskaper skal det alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Hvis selskapet ikke kan gjennomføres med minst en meters avstand mellom gjestene, må færre gjester inviteres.

• Har dere gode fasiliteter tilgjengelig for å sikre håndhygiene?

Midler for hånddesinfeksjon kan være lurt å ha tilgjengelig. Grundig håndvask med såpe og vann er et godt og likeverdig alternativ. Det er spesielt viktig når dere ankommer selskapet/hjemmet, og i forbindelse med servering. Tenk over hvordan dere best mulig kan ivareta smittevernet i forbindelse med servering. All form for buffet vil for eksempel øke risikoen for smitte, mens det er mulig å redusere risikoen ved at én person (etter utførelse av god håndhygiene) serverer alle.