Fylkesveien ved Ånderkleiva er stengt på grunn av jordmasser som har sklidd ut. Det er mulig å passere på omkjøringsveg.

Opprydding er igangsatt, og det er forventet at veien er åpen i løpet av kvelden. Hovedvannledningen langs veien er stengt inntil opprydningsarbeidet er under kontroll, dette berører abonnenter fra Kleiva til Engenes. Ibestad kommune får hjelp fra sivilforsvaret til å legge en midlertidig vannledning forbi området, det antas at vannforsyning vil være opprettet til kl 22.00. Det vil da være kokepåbud.

Det kan bli behov for å stenge av strøm og gatelys i området.

Massene kommer fra en nylig etablert jordvoll i forbindelse med steinbruddet. Det er geotekniker på stedet.

Vi oppdaterer fortløpende.