KUNNGJØRING:

I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17/6-05 m/forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn på kommunens hjemmeside og på hos Ibestad kommune ved Servicetorget, Emma Olsens vei 1, 9450 HAMNVIK.

Kommune:                          Ibestad

Søker:                                  Blue Taste AS

Org nr:                                 926 569 260

Søknaden gjelder:              Etablering av lokalitet innenfor godkjent kystsoneareal, Ibestad kommune 2020.

Lokalitet:                             Aspelia                       

Kartreferanse (DM):          Midtpunkt anlegg N 68.47.475 Ø 17.13.360

         Midtpunkt fôringsflåte: N 68.47.558 Ø 17.13.434

 

Tillatt biomasse:                 Maksimalt 3600 tonn

Utleggstid:                           Minimum 4 uker


Eventuelle merknader/uttalelser sendes Ibestad kommune, Emma Olsens vei 1, 9450 HAMNVIK innen 7. mars 2023, eller på e-post: postmottak@ibestad.kommune.no

 

Søknad om akvakulturtillatelse av torsk på ny lokalitet

Kartpakke Aspelia

Kartpakke 2 Aspelia

Revidert søknadskjema - Aspelia 2023

Endring av lokalitet

Behovsbeskrivelse Blue Taste AS