Folketallet økte i 2010 med 11 personer til 1419. Det er svært gledelig at folketallet øker. Siden kommunesammenslåinga i 1964 har folketallet bare økt 3 ganger før – siste gang det var økning var i 2004. Hovedårsaken til økningen er at det flyttet hele 96 personer til kommunen i 2010 – det er dobbelt så mange som i 2009. Det store innflyttingstallet skyldes ikke asylmottaket da beboerne der ikke regnes som innbyggere i kommunen. Det er imidlertid svært bekymringsfullt at det bare ble født 7 barn i kommunen i fjor. Økt folketall betyr økte inntekter for kommunen.