Krigen i Ukraina er nå i alle nyhetsmedier. Vi er derfor alle svært følelsesmessig berørt. Situasjonen i Ukraina er alvorlig, men det er ingen spredning av konflikten utenfor sentral Europa. Beredskapsmessig stiller mange spørsmål ved om konflikten får konsekvenser for oss som innbyggere i Ibestad.

I Ukraina er det fire operative kjernekraftverk med til sammen 15 reaktorer, i tillegg til Tsjernobyl. Hvis Ukrainske myndighetene mister kontroll over kraftverkene kan det i verste fall oppstå lekkasjer. Ved ugunstig vind kan et slikt scenario medføre at radioaktivt nedfall kommer til Norge. Norske myndigheter følger situasjonen 24/7 og har egne avtaler med andre nasjoner, herav Ukraina om informasjonsutveksling.

Kommunen har et beredskapsmessig ansvar for jodtabletter til innbyggere i aldersgruppen 0-18 år, samt gravide og ammende. Innbyggere mellom 18-40 år skal etter regelverket skaffe jodtabletter selv. Er du over 40 år anbefales det ikke bruk av jod.

Ibestad har et beredskapslager som er stort nok til å forsyne hele Ibestads befolkning i et scenario der statlige myndigheter anbefaler bruk av jod. Det er derfor ingen grunn til å være bekymret for denne delen av beredskapen. Det er også lite sannsynlig at det vil bli nødvendig med inntak av jod i Norge.

Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet vil varsle kommunene hvis en situasjon skulle oppstå og myndighetene mener det blir nødvendig med inntak av jod. Inntak av jod beskytter kun mot radioaktivt jod.

For mer informasjon, se: DSA