Vi er nå inne i en kuldeperiode som kan skape utfordringer i forhold til vannforsyning. Det er mindre tilførsel av vann i vannmagasinene enn hva som er normalt for årstiden, noe som kan gi utfordringer på et senere tidspunkt. Vi anmoder derfor om at man ikke "frosttapper" da dette kan føre til vannmangel. Det anbefales å ha varme på i rom der vanninntaket er for å forhindre frosne rør innomhus.  

For de som eventuelt er fri for vann og har behov for bistand fra kommunen, har vi klargjort vannvogn for utkjøring av vann. Behov meldes til servicetorget tlf. 770 99 000.

Ved utkjøring av vann, må husstanden selv ha egnet beholder. Utkjørt vann må kokes.